Колективно управление на авторски и сродни на тях права за публично изпълнение на музикални произведения и литературни произведения свързани с тях, изпълнения и звукозаписи чрез озвучаване на публично достъпни помещения, площи и превозни средства.