Стефан, Ефтим и Тони Димитрова

Първа и последна репетиция на песента “Животът” преди записа.. Снимката е в бар Камино.