Радомира Михова

Като дете говорих непрекъснато, като тийнейджър – невъздържано, като студентка избрах да усвоя особеностите на произношението в един от трудните като фонетика и граматика езици – чешкия! Родена съм в Пловдив и преди да започна работа в радио и да се преместя да живея в София, имах типичната редукция, мекото “Т“ преди „И“, допусках грешни ударения и гласът ми не беше така овладян, както е сега. Радиото е най-добрата школа да откриеш своя глас, да го опознаеш, да го използваш както и когато трябва. Часовете ми в ефир са сигурно над 10 000, рекламните клипове и съобщения – над 1000. Хората, които съм обучила да говорят пред микрофон, какво да кажат и как да се изразят най- добре, са над 100. Обичам да боравя с гласа си, да мога да интерпретирам различен текст, да се вмествам във времето и да предавам различни емоции на аудиторията. Човек е роден с мисия, а моята мисия е моят глас.