Кени Русев, Милена Коста, Радомира Михова, Ефтим Чакъров